Model Mathematics

Component: ac

AC47_cyt=1.0-f_AC47_eca1.0-f_AC56_AC47AC_totvr_cyt AC47_eca=f_AC47_eca1.0-f_AC56_AC47AC_totvr_eca AC56_cav=f_AC56_cavf_AC56_AC47AC_totvr_cav AC56_cyt=1.0-f_AC56_cavf_AC56_AC47AC_totvr_cyt AC_tot=3.0beta_R_b1_tot ac_kAC47_cyt_gsa=beta_cyt_Gs_aGTP1.0hGsAC47 ac_kAC47_eca_gsa=beta_eca_Gs_aGTP1.0hGsAC47 ac_kAC56_cav_gsa=beta_cav_Gs_aGTP1.0hGsAC56 ac_kAC56_cyt_gsa=beta_cyt_Gs_aGTP1.0hGsAC56 dcAMP_AC47_cyt=kAC47_cytAC47_cytfATP dcAMP_AC47_eca=kAC47_ecaAC47_ecafATP dcAMP_AC56_cav=kAC56_cavAC56_cavfATP dcAMP_AC56_cyt=kAC56_cytAC56_cytfATP fATP=ATPKmATP+ATP f_AC56_AC47=1.01.0+0.35 gsi=beta_cav_Gs_aGTP1.0hGsGiAC56 kAC47_cyt=afAC47basalAC47+ac_kAC47_cyt_gsaKmGsAC47+ac_kAC47_cyt_gsa kAC47_eca=afAC47basalAC47+ac_kAC47_eca_gsaKmGsAC47+ac_kAC47_eca_gsa kAC56_cav=afAC56basalAC56+ac_kAC56_cav_gsaKmGsAC56+ac_kAC56_cav_gsa1.0-1.0-vGsGiAC56gsiKmGsGiAC56+gsibeta_cav_Gi_bgKmGiAC56+beta_cav_Gi_bg kAC56_cyt=afAC56basalAC56+ac_kAC56_cyt_gsaKmGsAC56+ac_kAC56_cyt_gsa

Component: akap_sig

ICaL_akapf=ICaL_akap-ICaL_tot+ICaLfPP1f_cavKi+1.0PKAfMi+1.0 ICaL_arn=ICaLfICaL_akapfPKAfLiMi ICaL_arp=ICaL_arnPP1f_cavKi ICaLf=Li2.0akap_sig_ICaLf_sum2.0+4.0ICaL_totLi-akap_sig_ICaLf_sum ddtimeICaLp=0.001ka_icalpka_cav_Cakap_sig_ICaLp_difKa_ical+akap_sig_ICaLp_dif-kp_icalPP1_cavICaLpKp_ical+ICaLp PKAf=akap_sig_PKAf_magcosakap_sig_PKAf_arg1.0-akap_sig_PKAf_x-akap_sig_PKAf_b3.0 PP1f_cav=akap_sig_PP1f_cav_magcosakap_sig_PP1f_cav_arg1.0-akap_sig_PP1f_cav_x-akap_sig_PP1f_cav_b3.0 RyR_akapf=RyR_akap-RyR_tot+RyRfPP1f_cavKr+1.0PKAfMr+1.0 RyR_arn=RyRfRyR_akapfPKAfLrMr RyR_arp=RyR_arnPP1f_cavKr RyRf=Lr2.0akap_sig_RyRf_sum2.0+4.0RyR_totLr-akap_sig_RyRf_sum ddtimeRyRp=0.001ka_ryrpka_cav_Cakap_sig_RyRp_difKa_ryr+akap_sig_RyRp_dif-kp_ryrPP1_cavRyRpKp_ryr+RyRp akap_sig_ICaLf_sum=1.0+ICaL_akap-ICaL_totLi akap_sig_ICaLp_dif=ICaL_arp-ICaLp akap_sig_PKAf_arg=arctanakap_sig_PKAf_yiakap_sig_PKAf_yr3.0 akap_sig_PKAf_b=ICaL_akap+RyR_akap+Mi+Mr-PKA_cav akap_sig_PKAf_c=ICaL_akapMr+RyR_akapMi+MiMr-PKA_cavMi+Mr akap_sig_PKAf_d=PKA_cavMiMr akap_sig_PKAf_mag=akap_sig_PKAf_yrakap_sig_PKAf_yr+akap_sig_PKAf_yiakap_sig_PKAf_yi1.06.0 akap_sig_PKAf_rr=-akap_sig_PKAf_d27.0akap_sig_PKAf_b3.0-akap_sig_PKAf_bakap_sig_PKAf_bakap_sig_PKAf_cakap_sig_PKAf_c108.0+akap_sig_PKAf_bakap_sig_PKAf_cakap_sig_PKAf_d6.0+akap_sig_PKAf_c3.027.0+akap_sig_PKAf_dakap_sig_PKAf_d4.0 akap_sig_PKAf_x=akap_sig_PKAf_c3.0-akap_sig_PKAf_bakap_sig_PKAf_b9.0akap_sig_PKAf_magakap_sig_PKAf_mag akap_sig_PKAf_yi=-akap_sig_PKAf_rrifakap_sig_PKAf_rr<0.00.0otherwise akap_sig_PKAf_yr=akap_sig_PKAf_rrifakap_sig_PKAf_rr>0.00.0otherwise+akap_sig_PKAf_d2.0+akap_sig_PKAf_bakap_sig_PKAf_c6.0-akap_sig_PKAf_b3.027.0 akap_sig_PP1f_cav_arg=arctanakap_sig_PP1f_cav_yiakap_sig_PP1f_cav_yr3.0 akap_sig_PP1f_cav_b=ICaL_akap+RyR_akap+Ki+Kr-PP1_cav akap_sig_PP1f_cav_c=ICaL_akapKr+RyR_akapKi+KiKr-PP1_cavKi+Kr akap_sig_PP1f_cav_d=PP1_cavKiKr akap_sig_PP1f_cav_mag=akap_sig_PP1f_cav_yrakap_sig_PP1f_cav_yr+akap_sig_PP1f_cav_yiakap_sig_PP1f_cav_yi1.06.0 akap_sig_PP1f_cav_rr=-akap_sig_PP1f_cav_d27.0akap_sig_PP1f_cav_b3.0-akap_sig_PP1f_cav_bakap_sig_PP1f_cav_bakap_sig_PP1f_cav_cakap_sig_PP1f_cav_c108.0+akap_sig_PP1f_cav_bakap_sig_PP1f_cav_cakap_sig_PP1f_cav_d6.0+akap_sig_PP1f_cav_c3.027.0+akap_sig_PP1f_cav_dakap_sig_PP1f_cav_d4.0 akap_sig_PP1f_cav_x=akap_sig_PP1f_cav_c3.0-akap_sig_PP1f_cav_bakap_sig_PP1f_cav_b9.0akap_sig_PP1f_cav_magakap_sig_PP1f_cav_mag akap_sig_PP1f_cav_yi=-akap_sig_PP1f_cav_rrifakap_sig_PP1f_cav_rr<0.00.0otherwise akap_sig_PP1f_cav_yr=akap_sig_PP1f_cav_rrifakap_sig_PP1f_cav_rr>0.00.0otherwise+akap_sig_PP1f_cav_d2.0+akap_sig_PP1f_cav_bakap_sig_PP1f_cav_c6.0-akap_sig_PP1f_cav_b3.027.0 akap_sig_RyRf_sum=1.0+RyR_akap-RyR_totLr akap_sig_RyRp_dif=RyR_arp-RyRp fp_ICaL=ICaLp+ICaL_arnICaL_tot fp_RyR=RyRp+RyR_arnRyR_tot

Component: beta

Gs_tot=224.0R_b1_tot R_b1_tot=0.850.025 R_b2_tot=0.150.025 f_Gi_eca=1.0-f_Gi_cav f_Gs_cyt=1.0-f_Gs_cav-f_Gs_eca f_Rb1_cyt=1.0-f_Rb1_cav-f_Rb1_eca f_Rb2_eca=1.0-f_Rb2_cav k_grk_dp=rate_bds0.0009833 k_grk_p=rate_bds0.00133 k_hydr_Gi=k_hydr_Gs k_pka_dp=0.15629k_pka_p k_pka_p=rate_bds0.0065 k_reas_Gi=k_reas_Gs

Component: beta_cav

ddtimeGi_aGDP=0.001k_hydr_GiGi_aGTP-k_reas_GiGi_bgGi_aGDP ddtimeGi_aGTP=0.001k_act2_GiRb2Gi+k_act1_GiLRb2Gi-k_hydr_GiGi_aGTP Gi_abg=f_Gi_cavGi_totvr_cav-Gi_aGTP-Gi_aGDP ddtimeGi_bg=0.001k_act2_GiRb2Gi+k_act1_GiLRb2Gi-k_reas_GiGi_bgGi_aGDP Gi_f=Gi_abg1.0+Rb2_pka_fk_b2_a1.0+iso_Lk_b2_f ddtimeGs_aGDP=0.001k_hydr_GsGs_aGTP-k_reas_GsGs_bgGs_aGDP ddtimeGs_aGTP=0.001k_act2_GsRGs_tot+k_act1_GsLRGs_tot-k_hydr_GsGs_aGTP Gs_abg=f_Gs_cavGs_totvr_cav-Gs_aGTP-Gs_aGDP ddtimeGs_bg=0.001k_act2_GsRGs_tot+k_act1_GsLRGs_tot-k_reas_GsGs_bgGs_aGDP Gs_f=beta_cav_Gs_f_rbeta_cav_Gs_f_r+beta_cav_Gs_f_ibeta_cav_Gs_f_i LRGs_tot=LRb1Gs+k_GsAct_b2LRb2Gs LRb1=iso_LRb1_fk_b1_l LRb1Gs=iso_LRb1_fGs_fk_b1_ck_b1_h LRb2=iso_LRb2_fk_b2_l LRb2Gi=Rb2Giiso_Lk_b2_f LRb2Gs=iso_LRb2_fGs_fk_b2_ck_b2_h RGs_tot=Rb1Gs+k_GsAct_b2Rb2Gs R_b1_tot=f_Rb1_cavbeta_R_b1_totvr_cav R_b2_tot=f_Rb2_cavbeta_R_b2_totvr_cav Rb1Gs=Rb1_fGs_fk_b1_c Rb1_f=Rb1_np_tot1.0+iso_Lk_b1_l+Gs_fk_b1_h+iso_Lk_b1_ck_b1_h ddtimeRb1_grk_tot=0.001k_grk_pGRKLRb1+LRb1Gs-k_grk_dpRb1_grk_tot Rb1_np_tot=R_b1_tot-Rb1_pka_tot-Rb1_grk_tot ddtimeRb1_pka_tot=0.001k_pka_ppka_cav_CRb1_np_tot-k_pka_dpRb1_pka_tot Rb2Gi=Rb2_pka_fGi_fk_b2_a Rb2Gs=Rb2_fGs_fk_b2_c Rb2_f=Rb2_np_tot1.0+iso_Lk_b2_l+Gs_fk_b2_h+iso_Lk_b2_ck_b2_h ddtimeRb2_grk_tot=0.001k_grk_pGRKLRb2+LRb2Gs-k_grk_dpRb2_grk_tot Rb2_np_tot=R_b2_tot-Rb2_pka_tot-Rb2_grk_tot Rb2_pka_f=-beta_cav_Rb2_pka_f_b+beta_cav_Rb2_pka_f_bbeta_cav_Rb2_pka_f_b-4.0beta_cav_Rb2_pka_f_abeta_cav_Rb2_pka_f_c2.0beta_cav_Rb2_pka_f_a ddtimeRb2_pka_tot=0.001k_pka_ppka_cav_CRb2_np_tot-k_pka_dpRb2_pka_tot beta_cav_Gs_f_a=k_b1_lk_b2_lk_b1_h+iso_Lk_b2_h+iso_L beta_cav_Gs_f_arg=arctanbeta_cav_Gs_f_yibeta_cav_Gs_f_yr3.0 beta_cav_Gs_f_b=beta_cav_Gs_f_c11+beta_cav_Gs_f_c22beta_cav_Gs_f_a+Rb1_np_tot+Rb2_np_tot-Gs_abg beta_cav_Gs_f_c=beta_cav_Gs_f_c22Rb1_np_tot-Gs_abg+beta_cav_Gs_f_c11Rb2_np_tot-Gs_abg+beta_cav_Gs_f_c33beta_cav_Gs_f_a beta_cav_Gs_f_c11=k_b1_ck_b1_hk_b2_lk_b2_h+iso_Lk_b1_l+iso_L beta_cav_Gs_f_c22=k_b2_ck_b2_hk_b1_lk_b1_h+iso_Lk_b2_l+iso_L beta_cav_Gs_f_c33=k_b1_ck_b2_ck_b1_hk_b2_hk_b1_l+iso_Lk_b2_l+iso_L beta_cav_Gs_f_d=Gs_abgbeta_cav_Gs_f_c33beta_cav_Gs_f_a beta_cav_Gs_f_i=beta_cav_Gs_f_magsinbeta_cav_Gs_f_arg1.0+beta_cav_Gs_f_x beta_cav_Gs_f_mag=beta_cav_Gs_f_yrbeta_cav_Gs_f_yr+beta_cav_Gs_f_yibeta_cav_Gs_f_yi1.06.0 beta_cav_Gs_f_r=beta_cav_Gs_f_magcosbeta_cav_Gs_f_arg1.0-beta_cav_Gs_f_x-beta_cav_Gs_f_b3.0 beta_cav_Gs_f_rr=-beta_cav_Gs_f_d27.0beta_cav_Gs_f_b3.0-beta_cav_Gs_f_bbeta_cav_Gs_f_bbeta_cav_Gs_f_cbeta_cav_Gs_f_c108.0+beta_cav_Gs_f_bbeta_cav_Gs_f_cbeta_cav_Gs_f_d6.0+beta_cav_Gs_f_c3.027.0+beta_cav_Gs_f_dbeta_cav_Gs_f_d4.0 beta_cav_Gs_f_x=beta_cav_Gs_f_c3.0-beta_cav_Gs_f_bbeta_cav_Gs_f_b9.0beta_cav_Gs_f_magbeta_cav_Gs_f_mag beta_cav_Gs_f_yi=-beta_cav_Gs_f_rrifbeta_cav_Gs_f_rr<0.00.0otherwise beta_cav_Gs_f_yr=beta_cav_Gs_f_rrifbeta_cav_Gs_f_rr>0.00.0otherwise+beta_cav_Gs_f_d2.0+beta_cav_Gs_f_bbeta_cav_Gs_f_c6.0-beta_cav_Gs_f_b3.027.0 beta_cav_Rb2_pka_f_a=k_b2_f+iso_Lk_b2_n+iso_Lk_b2_n beta_cav_Rb2_pka_f_b=Gi_abgiso_L+k_b2_f-Rb2_pka_totk_b2_f+iso_L+k_b2_ak_b2_f1.0+iso_Lk_b2_n beta_cav_Rb2_pka_f_c=-Rb2_pka_totk_b2_ak_b2_f

Component: beta_cyt

ddtimeGs_aGDP=0.001k_hydr_GsGs_aGTP-k_reas_GsGs_bgGs_aGDP ddtimeGs_aGTP=0.001k_act2_GsRb1Gs_np+k_act1_GsLRb1Gs_np-k_hydr_GsGs_aGTP Gs_abg=f_Gs_cytGs_totvr_cyt-Gs_aGTP-Gs_aGDP ddtimeGs_bg=0.001k_act2_GsRb1Gs_np+k_act1_GsLRb1Gs_np-k_reas_GsGs_bgGs_aGDP Gs_f=Gs_abg1.0+Rb1_np_fk_b1_c1.0+iso_Lk_b1_h LRb1Gs_np=iso_LRb1_np_fGs_fk_b1_ck_b1_h LRb1_np=iso_LRb1_np_fk_b1_l R_b1_tot=f_Rb1_cytbeta_R_b1_totvr_cyt Rb1Gs_np=Gs_fRb1_np_fk_b1_c ddtimeRb1_grk_tot=0.001k_grk_pGRKLRb1_np+LRb1Gs_np-k_grk_dpRb1_grk_tot Rb1_np_f=-beta_cyt_Rb1_np_f_b+beta_cyt_Rb1_np_f_bbeta_cyt_Rb1_np_f_b-4.0beta_cyt_Rb1_np_f_abeta_cyt_Rb1_np_f_c2.0beta_cyt_Rb1_np_f_a Rb1_np_tot=R_b1_tot-Rb1_pka_tot-Rb1_grk_tot ddtimeRb1_pka_tot=0.001k_pka_ppka_cyt_CRb1_np_tot-k_pka_dpRb1_pka_tot beta_cyt_Rb1_np_f_a=k_b1_h+iso_Lk_b1_l+iso_Lk_b1_l beta_cyt_Rb1_np_f_b=Gs_abgk_b1_h+iso_L-Rb1_np_totk_b1_h+iso_L+k_b1_ck_b1_h1.0+iso_Lk_b1_l beta_cyt_Rb1_np_f_c=-Rb1_np_totk_b1_hk_b1_c

Component: beta_eca

ddtimeGi_aGDP=0.001k_hydr_GiGi_aGTP-k_reas_GiGi_bgGi_aGDP ddtimeGi_aGTP=0.001k_act2_GiRb2Gi+k_act1_GiLRb2Gi-k_hydr_GiGi_aGTP Gi_abg=f_Gi_ecaGi_totvr_eca-Gi_aGTP-Gi_aGDP ddtimeGi_bg=0.001k_act2_GiRb2Gi+k_act1_GiLRb2Gi-k_reas_GiGi_bgGi_aGDP Gi_f=Gi_abg1.0+Rb2_pka_fk_b2_a1.0+iso_Lk_b2_f ddtimeGs_aGDP=0.001k_hydr_GsGs_aGTP-k_reas_GsGs_bgGs_aGDP ddtimeGs_aGTP=0.001k_act2_GsRGs_tot+k_act1_GsLRGs_tot-k_hydr_GsGs_aGTP Gs_abg=f_Gs_ecaGs_totvr_eca-Gs_aGTP-Gs_aGDP ddtimeGs_bg=0.001k_act2_GsRGs_tot+k_act1_GsLRGs_tot-k_reas_GsGs_bgGs_aGDP Gs_f=beta_eca_Gs_f_rbeta_eca_Gs_f_r+beta_eca_Gs_f_ibeta_eca_Gs_f_i LRGs_tot=LRb1Gs+k_GsAct_b2LRb2Gs LRb1=iso_LRb1_fk_b1_l LRb1Gs=iso_LRb1_fGs_fk_b1_ck_b1_h LRb2=iso_LRb2_fk_b2_l LRb2Gi=iso_Lk_b2_fRb2Gi LRb2Gs=iso_LRb2_fGs_fk_b2_ck_b2_h RGs_tot=Rb1Gs+k_GsAct_b2Rb2Gs R_b1_tot=f_Rb1_ecabeta_R_b1_totvr_eca R_b2_tot=f_Rb2_ecabeta_R_b2_totvr_eca Rb1Gs=Rb1_fGs_fk_b1_c Rb1_f=Rb1_np_tot1.0+iso_Lk_b1_l+Gs_fk_b1_h+iso_Lk_b1_ck_b1_h ddtimeRb1_grk_tot=0.001k_grk_pGRKLRb1+LRb1Gs-k_grk_dpRb1_grk_tot Rb1_np_tot=R_b1_tot-Rb1_pka_tot-Rb1_grk_tot ddtimeRb1_pka_tot=0.001k_pka_ppka_eca_CRb1_np_tot-k_pka_dpRb1_pka_tot Rb2Gi=Rb2_pka_fGi_fk_b2_a Rb2Gs=Rb2_fGs_fk_b2_c Rb2_f=Rb2_np_tot1.0+iso_Lk_b2_l+Gs_fk_b2_h+iso_Lk_b2_ck_b2_h ddtimeRb2_grk_tot=0.001k_grk_pGRKLRb2+LRb2Gs-k_grk_dpRb2_grk_tot Rb2_np_tot=R_b2_tot-Rb2_pka_tot-Rb2_grk_tot Rb2_pka_f=-beta_eca_Rb2_pka_f_b+beta_eca_Rb2_pka_f_bbeta_eca_Rb2_pka_f_b-4.0beta_eca_Rb2_pka_f_abeta_eca_Rb2_pka_f_c2.0beta_eca_Rb2_pka_f_a ddtimeRb2_pka_tot=0.001k_pka_ppka_eca_CRb2_np_tot-k_pka_dpRb2_pka_tot beta_eca_Gs_f_a=k_b1_lk_b2_lk_b1_h+iso_Lk_b2_h+iso_L beta_eca_Gs_f_arg=arctanbeta_eca_Gs_f_yibeta_eca_Gs_f_yr3.0 beta_eca_Gs_f_b=beta_eca_Gs_f_c11+beta_eca_Gs_f_c22beta_eca_Gs_f_a+Rb1_np_tot+Rb2_np_tot-Gs_abg beta_eca_Gs_f_c=beta_eca_Gs_f_c22Rb1_np_tot-Gs_abg+beta_eca_Gs_f_c11Rb2_np_tot-Gs_abg+beta_eca_Gs_f_c33beta_eca_Gs_f_a beta_eca_Gs_f_c11=k_b1_ck_b1_hk_b2_lk_b2_h+iso_Lk_b1_l+iso_L beta_eca_Gs_f_c22=k_b2_ck_b2_hk_b1_lk_b1_h+iso_Lk_b2_l+iso_L beta_eca_Gs_f_c33=k_b1_ck_b2_ck_b1_hk_b2_hk_b1_l+iso_Lk_b2_l+iso_L beta_eca_Gs_f_d=Gs_abgbeta_eca_Gs_f_c33beta_eca_Gs_f_a beta_eca_Gs_f_i=beta_eca_Gs_f_magsinbeta_eca_Gs_f_arg1.0+beta_eca_Gs_f_x beta_eca_Gs_f_mag=beta_eca_Gs_f_yrbeta_eca_Gs_f_yr+beta_eca_Gs_f_yibeta_eca_Gs_f_yi1.06.0 beta_eca_Gs_f_r=beta_eca_Gs_f_magcosbeta_eca_Gs_f_arg1.0-beta_eca_Gs_f_x-beta_eca_Gs_f_b3.0 beta_eca_Gs_f_rr=-beta_eca_Gs_f_d27.0beta_eca_Gs_f_b3.0-beta_eca_Gs_f_bbeta_eca_Gs_f_bbeta_eca_Gs_f_cbeta_eca_Gs_f_c108.0+beta_eca_Gs_f_bbeta_eca_Gs_f_cbeta_eca_Gs_f_d6.0+beta_eca_Gs_f_c3.027.0+beta_eca_Gs_f_dbeta_eca_Gs_f_d4.0 beta_eca_Gs_f_x=beta_eca_Gs_f_c3.0-beta_eca_Gs_f_bbeta_eca_Gs_f_b9.0beta_eca_Gs_f_magbeta_eca_Gs_f_mag beta_eca_Gs_f_yi=-beta_eca_Gs_f_rrifbeta_eca_Gs_f_rr<0.00.0otherwise beta_eca_Gs_f_yr=beta_eca_Gs_f_rrifbeta_eca_Gs_f_rr>0.00.0otherwise+beta_eca_Gs_f_d2.0+beta_eca_Gs_f_bbeta_eca_Gs_f_c6.0-beta_eca_Gs_f_b3.027.0 beta_eca_Rb2_pka_f_a=k_b2_f+iso_Lk_b2_n+iso_Lk_b2_n beta_eca_Rb2_pka_f_b=Gi_abgiso_L+k_b2_f-Rb2_pka_totk_b2_f+iso_L+k_b2_ak_b2_f1.0+iso_Lk_b2_n beta_eca_Rb2_pka_f_c=-Rb2_pka_totk_b2_ak_b2_f

Component: calcium

Ca=-calcium_Ca_b3.0+2.03.0calcium_Ca_bcalcium_Ca_b-3.0calcium_Ca_ccosarccos9.0calcium_Ca_bcalcium_Ca_c-2.0calcium_Ca_bcalcium_Ca_bcalcium_Ca_b-27.0calcium_Ca_d2.0calcium_Ca_bcalcium_Ca_b-3.0calcium_Ca_c1.53.0 Ca_CaL=-calcium_Ca_CaL_b3.0+2.03.0calcium_Ca_CaL_bcalcium_Ca_CaL_b-3.0calcium_Ca_CaL_ccosarccos9.0calcium_Ca_CaL_bcalcium_Ca_CaL_c-2.0calcium_Ca_CaL_bcalcium_Ca_CaL_bcalcium_Ca_CaL_b-27.0calcium_Ca_CaL_d2.0calcium_Ca_CaL_bcalcium_Ca_CaL_b-3.0calcium_Ca_CaL_c1.53.0 Ca_jsr=calcium_Ca_jsr_bcalcium_Ca_jsr_b+4.0calcium_Ca_jsr_c-calcium_Ca_jsr_b2.0 ddtimeCa_nsr=Iup-calcium_Ca_nsr_r1Itr Ca_sr=-calcium_Ca_sr_b3.0+2.03.0calcium_Ca_sr_bcalcium_Ca_sr_b-3.0calcium_Ca_sr_ccosarccos9.0calcium_Ca_sr_bcalcium_Ca_sr_c-2.0calcium_Ca_sr_bcalcium_Ca_sr_bcalcium_Ca_sr_b-27.0calcium_Ca_sr_d2.0calcium_Ca_sr_bcalcium_Ca_sr_b-3.0calcium_Ca_sr_c1.53.0 ICa_tot=ical_ICaL+ICab+IpCa-INaCa2.0-INaCaSR2.0 bar_sum=bsr_bar+bsl_bar calcium_Ca_CaL_b=ss_sum-uCa_CaL calcium_Ca_CaL_c=ss_pro-uCa_CaLkm_sum calcium_Ca_CaL_d=-km_prouCa_CaL calcium_Ca_b=ksum-uCa+cbar+tbar calcium_Ca_c=kpro-uCaksum+tbarkc+cbarkt calcium_Ca_d=-kprouCa calcium_Ca_jsr_b=csqn_bar+csqn_km-uCa_jsr calcium_Ca_jsr_c=uCa_jsrcsqn_km calcium_Ca_nsr_r1=v_jsrv_nsr calcium_Ca_sr_b=ss_sum-uCa_sr calcium_Ca_sr_c=ss_pro-uCa_srkm_sum calcium_Ca_sr_d=-km_prouCa_sr calcium_fhat_val=f_tni-0.67351880.9991797-0.6735188 calcium_uCa_CaL_r1=AF2.0v_CaL calcium_uCa_CaL_r2=v_srv_CaL calcium_uCa_r1=AF2.0v_cyt calcium_uCa_r2=v_nsrv_cyt calcium_uCa_sr_r1=-AFv_sr calcium_uCa_sr_r2=-v_jsrv_sr ddtimef_tni=0.001ka_tnipka_cyt_C1.0-f_tniKa_tni+1.0-f_tni1.0-kp_tniPP2Af_tniKp_tni+f_tni1.0 fhat=0.0ifcalcium_fhat_val<0.0calcium_fhat_valotherwise km_pro=bsr_kmbsl_km km_sum=bsr_km+bsl_km kpro=ktkc ksum=kt+kc kt=1.0-fhatktn+fhatktp ktp=1.5ktn r3=v_srv_cyt ss_pro=bsr_barbsl_km+bsl_barbsr_km+km_pro ss_sum=bar_sum+km_sum ddtimeuCa=-calcium_uCa_r1ICab+IpCa-2.0INaCa-calcium_uCa_r2Iup+r3Idiff_Ca ddtimeuCa_CaL=-calcium_uCa_CaL_r1ical_ICaL+calcium_uCa_CaL_r2Idiff_sr ddtimeuCa_jsr=Itr-Irel ddtimeuCa_sr=-calcium_uCa_sr_r1INaCaSR+calcium_uCa_sr_r2Irel+Idiff_Ca+Idiff_sr

Component: camk

PP1_tot=PP1_cavvr_cav+PP1_ecavr_eca+PP1f_cytvr_cyt active=bound+trap bound=CaMK01.0-trap1.0+KmCa_sr c=activeactive+K camk_f_ryr_d=1.01.0+Kactive2.0 ddtimef_ical=c-f_icaltau_cal ddtimef_ik1=c-f_ik1tau_ik1 ddtimef_ina=c-f_inatau_ina ddtimef_ito=c-f_itotau_ito ddtimef_plb=c-f_plbtau_plb ddtimef_ryr=camk_f_ryr_d-f_ryrtau_ryr tau_cal=tau_ryr tau_ik1=tau_plb tau_ina=tau_plb tau_ito=tau_plb ddtimetrap=camk_trap_alphaboundactive-camk_trap_betatrap0.1+0.9PP1_tot0.1371

Component: camp

ddtimecAMP_cav=0.001pka_cav_dcAMP+dcAMP_AC56_cav-camp_cAMP_cav_pde-camp_cAMP_cav_j1-camp_cAMP_cav_j2 ddtimecAMP_cyt=0.001pka_cyt_dcAMP+dcAMP_AC47_cyt+dcAMP_AC56_cyt-camp_cAMP_cyt_pde+camp_cAMP_cyt_j1+camp_cAMP_cyt_j2 ddtimecAMP_eca=0.001pka_eca_dcAMP+dcAMP_AC47_eca-camp_cAMP_eca_pde+camp_cAMP_eca_j1-camp_cAMP_eca_j2 camp_cAMP_cav_j1=j_cav_ecacAMP_cav-cAMP_ecav_cav camp_cAMP_cav_j2=j_cav_cytcAMP_cav-cAMP_cytv_cav camp_cAMP_cav_pde=dcAMP_PDE2_cav+dcAMP_PDE3_cav+dcAMP_PDE4_cav camp_cAMP_cyt_j1=j_cav_cytcAMP_cav-cAMP_cytv_cyt camp_cAMP_cyt_j2=j_eca_cytcAMP_eca-cAMP_cytv_cyt camp_cAMP_cyt_pde=dcAMP_PDE2_cyt+dcAMP_PDE3_cyt+dcAMP_PDE4_cyt camp_cAMP_eca_j1=j_cav_ecacAMP_cav-cAMP_ecav_eca camp_cAMP_eca_j2=j_eca_cytcAMP_eca-cAMP_cytv_eca camp_cAMP_eca_pde=dcAMP_PDE2_eca+dcAMP_PDE4_eca j_cav_cyt=7.5e-141000000.0 j_cav_eca=5e-151000000.0 j_eca_cyt=9e-151000000.0

Component: cell

AF=capAreaF capArea=2.0geoArea geoArea=2.0piradiusradius+length v_CaL=volume0.002 v_cav=0.02volume v_cyt=volume0.678 v_eca=0.04volume v_jsr=volume0.0048 v_nsr=volume0.0552 v_sr=volume0.02 volume=1000.0piradiusradiuslength vr_cav=volumev_cav vr_cyt=volumev_cyt vr_eca=volumev_eca

Component: chloride

ddtimeCl=chloride_Cl_r1IClb+CTNaCl+CTKCl+chloride_Cl_r2Idiff_Cl ddtimeCl_sr=chloride_Cl_sr_r1IClCa-Idiff_Cl ICl_tot=IClb+IClCa chloride_Cl_r1=AFv_cyt chloride_Cl_r2=v_srv_cyt chloride_Cl_sr_r1=AFv_sr

Component: ctkcl

CTKCl=KClBarctkcl_CTKCl_z1ctkcl_CTKCl_z1+ctkcl_CTKCl_z2 ctkcl_CTKCl_z1=EK-ECl

Component: ctnacl

CTNaCl=NaClBarctnacl_CTNaCl_z1ctnacl_CTNaCl_z1+ctnacl_CTNaCl_z2 ctnacl_CTNaCl_z1=ENa-ECl4.0 ctnacl_CTNaCl_z2=87.82514.0

Component: diff

Idiff_Ca=Ca_sr-Catau Idiff_Cl=Cl_sr-Cltau Idiff_Na=Na_sr-Natau Idiff_sr=Ca_sr-Ca_CaLtau_sr Itr=Ca_nsr-Ca_jsrtau_tr

Component: engine

Component: extra

Component: icab

ICab=pCab2.0FvfrtCaefrt-0.341Caoefrt-1.0 efrt=vfrt vfrt=2.0VFRT

Component: ical

ICaL=1.0-f_hatical_np_ICaL+f_hatical_camk_ICaL f_hat=0.0ifical_f_hat_val<0.0ical_f_hat_valotherwise ical_f_hat_ratio=0.0269+ICaL_arnICaL_tot ical_f_hat_val=fp_ICaL-ical_f_hat_ratio0.9273-ical_f_hat_ratio

Component: ical_camk

ddtimeC=-alpha+delta+yC+betaO+thetaCs+xCI ddtimeCI=-alpha+delta1+xCI+yC+theta1CIs+betaOI ddtimeCIs=-alpha+theta1+xsCIs+ysCs+delta1CI+betaOIs ddtimeCs=-alpha+theta+ysCs+deltaC+betaOs+xsCIs IBar=PCa4.0VFFRTCa_srical_camk_IBar_vv-0.341Caoical_camk_IBar_vv-1.0 ICaL=IBarO+Os ddtimeO=-beta+delta+yO+alphaC+thetaOs+xOI ddtimeOI=-beta+delta1+xOI+yO+theta1OIs+alphaCI ddtimeOIs=-beta+theta1+xsOIs+ysOs+delta1OI+alphaCIs ddtimeOs=-beta+theta+ysOs+deltaO+alphaCs+xsOIs PCa=0.00025791.0+0.1f_ical ac_inf=1.01.0+4.798+V-7.56991.0+25.0+V-5.0 alpha=ac_infac_tau beta=1.0-ac_infac_tau delta=6.0ss_cal_4 delta1=theta1xysdeltaical_camk_delta1_y_corical_camk_delta1_xs_cortheta delta_tau=0.1f_ical ical_camk_IBar_vv=2.0VFRT ical_camk_delta1_xs_cor=1e-12if|xs|<1e-12xsotherwise ical_camk_delta1_y_cor=1e-12if|y|<1e-12yotherwise in_hi_inf=0.0001+in_inf1.0001 in_hi_tau=1.0in_a+in_binca in_inf=1.01.0+29.979+V3.1775 in_lo_inf=0.1+in_inf1.1 in_lo_tau=1.0in_a+in_b38.494 inca=32.5-18.0-delta_tauss_cal_4-10.0ss_cal_10 ss_cal_10=1.0+0.01Ca_sr10.0 ss_cal_4=1.0+0.002Ca_sr4.0 x=in_lo_infin_lo_tau xs=in_hi_infin_hi_tau y=1.0-in_lo_infin_lo_tau ys=1.0-in_hi_infin_hi_tau

Component: ical_np

ddtimeC=-alpha+delta+yC+betaO+thetaCs+xCI ddtimeCI=-alpha+delta1+xCI+yC+theta1CIs+betaOI ddtimeCIs=-alpha+theta1+xsCIs+ysCs+delta1CI+betaOIs ddtimeCs=-alpha+theta+ysCs+deltaC+betaOs+xsCIs IBar=PCa4.0VFFRTCa_srical_np_IBar_vv-0.341Caoical_np_IBar_vv-1.0 ICaL=IBarO+Os ddtimeO=-beta+delta+yO+alphaC+thetaOs+xOI ddtimeOI=-beta+delta1+xOI+yO+theta1OIs+alphaCI ddtimeOIs=-beta+theta1+xsOIs+ysOs+delta1OI+alphaCIs ddtimeOs=-beta+theta+ysOs+deltaO+alphaCs+xsOIs PCa=0.00015521.0+0.4f_ical ac_inf=1.01.0+13.56-V9.451.0+25.0+V-5.0 ac_tau=0.59+0.80.052V+13.01.0+0.132V+13.0 alpha=ac_infac_tau beta=1.0-ac_infac_tau delta=14.9186ss_cal_4 delta1=theta1xysdeltaical_np_delta1_y_corical_np_delta1_xs_cortheta delta_tau=5.0f_ical ical_np_IBar_vv=2.0VFRT ical_np_delta1_xs_cor=1e-12if|xs|<1e-12xsotherwise ical_np_delta1_y_cor=1e-12if|y|<1e-12yotherwise in_a=1.070.01.0-0.5f_ical1.0+V+49.110.349 in_b=1.01.0+V+0.213-10.807 in_hi_inf=0.001+in_inf1.001 in_hi_tau=1.0in_a+in_binca in_inf=1.01.0+17.5+V3.0 in_lo_inf=0.2474+in_inf1.2474 in_lo_tau=1.0in_a+in_b26.553 inca=13.825-6.3836-delta_tauss_cal_4-3.3696ss_cal_10 ss_cal_10=1.0+0.012Ca_sr10.0 ss_cal_4=1.0+0.0011Ca_sr4.0 x=in_lo_infin_lo_tau xs=in_hi_infin_hi_tau y=1.0-in_lo_infin_lo_tau ys=1.0-in_hi_infin_hi_tau

Component: iclb

IClb=GbarV-ECl

Component: iclca

IClCa=IClCa_barKClCai2 IClCa_bar=PClVFFRTCl-Clovexp1.0-vexp KClCa=1.0-1.01.0+Irel_purekCaCl2.0 ddtimei2=iclca_i2_alphaiclca_i2_alpha+iclca_i2_beta-i2tau iclca_i2_alpha=0.0251.0+V+58.05.0 iclca_i2_beta=0.21.0+V+19.0-9.0 vexp=VFRT

Component: ik1

Gbar=0.5Ko5.4 IK1=1.0-f_ik1IK1_np+f_ik1IK1_camk IK1_camk=IK1_np1.2 IK1_np=Gbarik1_IK1_np_alphaik1_IK1_np_alpha+ik1_IK1_np_betaik1_IK1_np_vv ik1_IK1_np_alpha=1.021.0+0.2385ik1_IK1_np_vv-59.215 ik1_IK1_np_beta=0.491240.08032ik1_IK1_np_vv+5.476+0.06175ik1_IK1_np_vv-594.311.0+-0.5143ik1_IK1_np_vv+4.753 ik1_IK1_np_vv=V-EK

Component: ikr

GKr=0.0138542Ko5.4 IKr=GKracinxV-EK ddtimeac=inf-acikr_ac_tau ikr_ac_tau=1.00.0006V-1.73841.0--0.136V-1.7384-0.0003V+38.36081.0-0.1522V+38.3608 inf=1.01.0+V+10.085-4.25 inx=1.01.0+V+10.015.4

Component: iks

G=0.195611.0+0.61.0+3.8e-05Ca1.4 IKs=f_hatIKs_pka+1.0-f_hatIKs_np IKs_np=Giks_np_O1+iks_np_O2V-EKs IKs_pka=Giks_pka_O1+iks_pka_O2V-EKs f_hat=0.0ifiks_f_hat_val<0.0iks_f_hat_valotherwise iks_f_hat_ratio=0.0306+IKs_arnIKs_tot iks_f_hat_val=fp_iks-iks_f_hat_ratio0.785-iks_f_hat_ratio

Component: iks_np

ddtimeC1=bC2-C14.0a ddtimeC10=bC11+gC7-C102.0a+2.0d ddtimeC11=2.0aC10+2.0bC12+2.0gC8+3.0dC13-C11a+b+g+2.0d ddtimeC12=aC11+3.0gC9+3.0dC14-C122.0b+2.0g+2.0d ddtimeC13=bC14+gC11-C13a+3.0d ddtimeC14=aC13+2.0gC12+4.0dC15-C14b+g+3.0d ddtimeC15=gC14-C154.0d+t+eO1 ddtimeC2=4.0aC1+2.0bC3+dC6-C23.0a+b+g ddtimeC3=3.0aC2+3.0bC4+dC7-C32.0a+2.0b+2.0g ddtimeC4=2.0aC3+4.0bC5+dC8-C4a+3.0b+3.0g ddtimeC5=aC4+dC9-C54.0b+4.0g ddtimeC6=bC7+gC2-C63.0a+d ddtimeC7=3.0aC6+2.0bC8+2.0gC3+2.0dC10-C72.0a+b+g+d ddtimeC8=2.0aC7+3.0bC9+3.0gC4+2.0dC11-C8a+2.0b+2.0g+d ddtimeC9=aC8+4.0gC5+2.0dC12-C93.0b+3.0g+d ddtimeO1=-e+pO1+oO2+tC15 ddtimeO2=pO1-oO2 a=0.0073991.0+FRTV-0.031196-0.80019 b=0.00569921.0+FRTV-0.041521.3489 d=0.090654-0.11157VFRT e=0.0031124+0.02833-0.00311241.0+FRTV+0.051661.5522 g=0.388391.0+FRTV+0.15019-0.60693 o= 4.41980000000000020e-04-1.2022VFRT p= 4.01729999999999991e-04 2.08729999999999989e-04VFRT

Component: iks_pka

ddtimeC1=bC2-C14.0a ddtimeC10=bC11+gC7-C102.0a+2.0d ddtimeC11=2.0aC10+2.0bC12+2.0gC8+3.0dC13-C11a+b+g+2.0d ddtimeC12=aC11+3.0gC9+3.0dC14-C122.0b+2.0g+2.0d ddtimeC13=bC14+gC11-C13a+3.0d ddtimeC14=aC13+2.0gC12+4.0dC15-C14b+g+3.0d ddtimeC15=gC14-C154.0d+t+eO1 ddtimeC2=4.0aC1+2.0bC3+dC6-C23.0a+b+g ddtimeC3=3.0aC2+3.0bC4+dC7-C32.0a+2.0b+2.0g ddtimeC4=2.0aC3+4.0bC5+dC8-C4a+3.0b+3.0g ddtimeC5=aC4+dC9-C54.0b+4.0g ddtimeC6=bC7+gC2-C63.0a+d ddtimeC7=3.0aC6+2.0bC8+2.0gC3+2.0dC10-C72.0a+b+g+d ddtimeC8=2.0aC7+3.0bC9+3.0gC4+2.0dC11-C8a+2.0b+2.0g+d ddtimeC9=aC8+4.0gC5+2.0dC12-C93.0b+3.0g+d ddtimeO1=-e+pO1+oO2+tC15 ddtimeO2=pO1-oO2 a=0.00994151.0+FRTV-0.044809-0.58172 b=0.00332011.0+FRTV-0.0942170.95364 d=0.0657-0.11899VFRT e= 3.85250000000000013e-04+0.012406- 3.85250000000000013e-041.0+FRTV+0.0641180.77992 g=0.563561.0+FRTV+0.17986-0.58381 o=0.0002373-1.9742VFRT p= 2.26519999999999993e-04 2.46889999999999989e-04VFRT

Component: iks_sig

IKs_arn=IKsfYotiaofPKAfLM IKs_arp=IKs_arnPP1f_ecaK IKsf=L2.0iks_sig_IKsf_sum2.0+4.0IKs_totL-iks_sig_IKsf_sum ddtimeIKsp=0.001ka_ikspka_eca_Ciks_sig_IKsp_difKa_iks+iks_sig_IKsp_dif-kp_iksPP1_ecaIKspKp_iks+IKsp PKAf=M2.0iks_sig_PKAf_sum2.0+4.0PKA_ecaM-iks_sig_PKAf_sum PP1f_eca=K2.0iks_sig_PP1f_eca_sum2.0+4.0PP1_ecaK-iks_sig_PP1f_eca_sum Yotiaof=Yotiao-IKs_tot+IKsf1.0+PP1f_ecaK1.0+PKAfM fp_iks=IKsp+IKs_arnIKs_tot iks_sig_IKsf_sum=1.0+Yotiao-IKs_totL iks_sig_IKsp_dif=IKs_arp-IKsp iks_sig_PKAf_sum=1.0+Yotiao-PKA_ecaM iks_sig_PP1f_eca_sum=1.0+Yotiao-PP1_ecaK

Component: ikur

IKur=1.0-fhatIKur_np+fhatIKur_p IKur_np=gbar_npV-EK1.0+15.0-V17.0 IKur_p=gbar_npV-EK1.0+36.0-V17.03.62 ddtimef_ikur=0.001ka_ikurpka_eca_C1.0-f_ikurKa_ikur+1.0-f_ikur1.0-kp_ikurPP1_ecaf_ikurKp_ikur+f_ikur1.0 fhat=0.0ifikur_fhat_val<0.0ikur_fhat_valotherwise ikur_fhat_val=f_ikur- 5.89379800000000009e-020.393747- 5.89379800000000009e-02

Component: ina

INa=f_npINa_np+f_pka_onlyINa_pka+f_camk_onlyINa_camk+f_bothINa_both INa_both=gNaBarina_pka_m3.0ina_camk_hina_camk_jV-ENa INa_camk=gNaBarina_camk_m3.0ina_camk_hina_camk_jV-ENa INa_np=gNaBarina_np_m3.0ina_np_hina_np_jV-ENa INa_pka=gNaBarina_pka_m3.0ina_pka_hina_pka_jV-ENa1.25 f_both=f_pkacamk_f_ina f_camk_only=camk_f_ina-f_both ddtimef_ina=0.001ka_inapka_cav_C1.0-f_inaKa_ina+1.0-f_ina1.0-kp_inaPP1_cavf_inaKp_ina+f_ina1.0 f_np=1.0-f_pka_only-f_camk_only-f_both f_pka=0.0ifina_f_pka_val<0.0ina_f_pka_valotherwise f_pka_only=f_pka-f_both gNaBar=2.158.251.1 ina_f_pka_val=f_ina-0.23947950.9501431-0.2394795

Component: ina_camk

ddtimeh=ina_camk_h_alpha1.0-h-ina_camk_h_betah ina_camk_h_alpha=0.0ifV+dVIn-40.00.13587.0+V+dVIn-6.8otherwise ina_camk_h_beta=1.00.131.0+V+dVIn+27.4034-11.1ifV+dVIn-40.03.560.079V+dVIn+7.0+310000.00.35V+dVIn+7.0otherwise ina_camk_j_alpha=0.0ifV+dVIn-40.0-127140.00.2444V+dVIn+-6.948e-05-0.04391V+dVInV+dVIn+37.781.0+0.311V+dVIn+79.23otherwise ina_camk_j_beta=0.3-2.535e-07V+dVIn1.0+-0.1V+dVIn+32.0ifV+dVIn-40.00.1212-0.01052V+dVIn1.0+-0.1378V+dVIn+40.14otherwise ina_camk_m_alpha=0.32V+58.47291.0--0.1V+58.4729 ina_camk_m_beta=0.0813.7299-V11.0 ddtimej=ina_camk_j_alpha1.0-j-ina_camk_j_betaj ddtimem=ina_camk_m_alpha1.0-m-ina_camk_m_betam

Component: ina_np

ddtimeh=ina_np_h_alpha1.0-h-ina_np_h_betah ina_np_h_alpha=0.0ifV-40.00.13587.0+V-6.8otherwise ina_np_h_beta=1.00.131.0+V+27.4034-11.1ifV-40.03.560.079V+7.0+310000.00.35V+7.0otherwise ina_np_j_alpha=0.0ifV-40.0-127140.00.2444V-6.948e-05-0.04391VV+37.781.0+0.311V+79.23otherwise ina_np_j_beta=0.3-2.535e-07V1.0+-0.1V+32.0ifV-40.00.1212-0.01052V1.0+-0.1378V+40.14otherwise ina_np_m_alpha=0.32V+58.47291.0--0.1V+58.4729 ina_np_m_beta=0.0813.7299-V11.0 ddtimej=ina_np_j_alpha1.0-j-ina_np_j_betaj ddtimem=ina_np_m_alpha1.0-m-ina_np_m_betam

Component: ina_pka

ddtimeh=ina_pka_h_alpha1.0-h-ina_pka_h_betah ina_pka_h_alpha=0.0ifV-40.00.13587.0+V+dVIn-6.8otherwise ina_pka_h_beta=1.00.131.0+V+dVIn+27.4034-11.1ifV-40.03.560.079V+dVIn+7.0+310000.00.35V+dVIn+7.0otherwise ina_pka_j_alpha=0.0ifV-40.0-127140.00.2444V+dVIn-6.948e-05-0.04391V+dVInV+dVIn+37.781.0+0.311V+dVIn+79.23otherwise ina_pka_j_beta=0.3-2.535e-07V+dVIn1.0+-0.1V+dVIn+32.0ifV-40.00.1212-0.01052V+dVIn1.0+-0.1378V+dVIn+40.14otherwise ina_pka_m_alpha=0.32V+dVAc+58.47291.0--0.1V+dVAc+58.4729 ina_pka_m_beta=0.08V+dVAc-13.7299-11.0 ddtimej=ina_pka_j_alpha1.0-j-ina_pka_j_betaj ddtimem=ina_pka_m_alpha1.0-m-ina_pka_m_betam

Component: inab

INab=PFinab_INab_phiNaePhi-NaoePhi-1.0 ePhi=inab_INab_phi inab_INab_phi=VFRT

Component: inaca

INaCa=inaca_INaCa_numinaca_INaCa_denom1inaca_INaCa_denom2inaca_INaCa_denom3+inaca_INaCa_denom4 INaCaSR=inaca_INaCaSR_numinaca_INaCaSR_denom1inaca_INaCaSR_denom2inaca_INaCaSR_denom3+inaca_INaCaSR_denom4 KmNai3=Km_Nai3.0 KmNao3=Km_Nao3.0 Na_i3=Na3.0 Na_o3=Nao3.0 Na_ss3=Na_sr3.0 exp1=etaVFRT exp2=eta-1.0VFRT inaca_INaCaSR_denom1=1.0+Km_CaCa_sr2.0 inaca_INaCaSR_denom2=1.0+kSatexp2 inaca_INaCaSR_denom3=Km_CaoNa_ss3+KmNao3Ca_sr+KmNai3Cao1.0+Ca_srKm_Cai inaca_INaCaSR_denom4=Km_CaiNa_o31.0+Na_ss3KmNai3+Na_ss3Cao+Na_o3Ca_sr inaca_INaCaSR_num=0.2vMaxNa_ss3Caoexp1-Na_o3Ca_srexp2 inaca_INaCa_denom1=1.0+Km_CaCa2.0 inaca_INaCa_denom2=1.0+kSatexp2 inaca_INaCa_denom3=Km_CaoNa_i3+KmNao3Ca+KmNai3Cao1.0+CaKm_Cai inaca_INaCa_denom4=Km_CaiNa_o31.0+Na_i3KmNai3+Na_i3Cao+Na_o3Ca inaca_INaCa_num=0.8vMaxNa_i3Caoexp1-Na_o3Caexp2

Component: inak

INaK=1.0-fhatINaK_np+fhatINaK_p INaK_np=phiNaNa+km_np3.0 INaK_p=phiNaNa+km_p3.0 ddtimef_inak=0.001ka_inakpka_cav_C1.0-f_inakKa_inak+1.0-f_inak1.0-kp_inakPP1_cavf_inakKp_inak+f_inak1.0 fhat=0.0ifinak_fhat_val<0.0inak_fhat_valotherwise inak_fhat_val=f_inak-0.12634530.9980137-0.1263453 phi=ibarpk1.0+-V+92.0FRT pk=KoKo+km_ko

Component: inal

INaL=1.0-camk_f_inaINaL_np+camk_f_inaINaL_camk INaL_camk=0.016conductance INaL_np=0.0065conductance conductance=m3.0hV-ENa ddtimeh=h_inf-htau_h h_inf=1.01.0+V+91.06.1 inal_m_alpha=0.32V+47.131.0--0.1V+47.13 inal_m_beta=0.08V-11.0 ddtimem=inal_m_alpha1.0-m-inal_m_betam

Component: ipca

IpCa=IpCa_barCaKm_pCa+Ca

Component: irel

Ileak_ryr=1.0-fhatIleak_ryr_np+fhatIleak_ryr_p Ileak_ryr_np=k_ryr_leak_npCa_jsrKm_ryr_leak_npCa_jsr-Ca_sr Ileak_ryr_p=k_ryr_leak_pCa_jsrKm_ryr_leak_pCa_jsr-Ca_sr Irel=Ileak_ryr+Irel_pure ddtimeIrel_np=-irel_inf_np+Irel_npirel_tau_np ddtimeIrel_p=-irel_inf_p+Irel_pirel_tau_p Irel_pure=1.0-fhatIrel_np+fhatIrel_p alpha_np=0.1125beta_np alpha_p=0.1125beta_p beta_0=0.66674.75 beta_np=beta_01.0+2.0f_ryr beta_p=beta_01.0+0.0f_ryr fhat=0.0ifirel_fhat_val<0.0irel_fhat_valotherwise irel_fhat_ratio=0.0329+RyR_arnRyR_tot irel_fhat_val=fp_RyR-irel_fhat_ratio0.9586-irel_fhat_ratio irel_inf_np=alpha_npy irel_inf_p=1.9925alpha_py irel_tau_np=beta_npx irel_tau_p=0.5357beta_px x=1.0+0.0123Ca_jsr y=ical_ICaL1.01.0+1.0Ca_jsr8.0

Component: iso

Component: ito

ITo=1.0-f_itoITo_np+f_itoITo_camk ITo_camk=x0.7356if_camk+0.2644is_camk ITo_np=x0.7356if_np+0.2644is_np R=V550.0 a_inf=1.01.0+V+9.437-7.133 ddtimea_np=a_inf-a_npa_tau a_tau=1.0ito_a_np_alpha1.2089+3.5ito_a_np_beta alph_if=1.01.0+V+58.05.0 alph_is=1.01.0+V+60.05.0250.0 beta_i=1.01.0+V+19.0-9.00.59.7953 ddtimeif_camk=ito_if_camk_alpha1.0-if_camk-beta_iif_camk ddtimeif_np=ito_if_np_alpha1.0-if_np-beta_iif_np ddtimeis_camk=ito_is_camk_alpha1.0-is_camk-beta_iis_camk ddtimeis_np=ito_is_np_alpha1.0-is_np-beta_iis_np ito_a_np_alpha=1.01.0+V-18.4099-29.3814 ito_a_np_beta=1.01.0+V+100.029.3814 ito_if_camk_alpha=0.04796alph_if ito_if_np_alpha=0.02144alph_if ito_is_camk_alpha=2.46alph_is ito_is_np_alpha=0.56034alph_is x=Gbara_np3.0RV-EK

Component: iup

Imax=1.0-f_SERCA2aiupmax+f_SERCA2aiupmaxCAMK Iup=uptake-leak Km_both=Km_pka Km_camk=Km_np-0.00017 Km_pka=Km_np1.0-0.46 Km_up=f_npKm_np+f_pka_onlyKm_pka+f_camk_onlyKm_camk+f_bothKm_both f_SERCA2a=1.01.0+0.03active2.0 f_both=f_pkacamk_f_plb f_camk_only=camk_f_plb-f_both f_np=1.0-f_pka_only-f_camk_only-f_both f_pka=0.0ifiup_f_pka_val<0.0iup_f_pka_valotherwise f_pka_only=f_pka-f_both ddtimef_plb=0.001ka_plbpka_cyt_C1.0-f_plbKa_plb+1.0-f_plb1.0-kp_plbPP1f_cytf_plbKp_plb+f_plb1.0 iup_f_pka_val=f_plb-0.65910.9945-0.6591 iupmaxCAMK=3.25iupmax leak=ImaxCa_nsrnsrmax uptake=ImaxCaCa+Km_up

Component: membrane

ddtimeV=-i_ion+i_stim1.0 i_ion=INa_tot+IK_tot+ICa_tot+ICl_tot

Component: nernst

ECl=-RTFlnCloCl EK=RTFlnKopotassium_K EKs=RTFlnKo+PNaKNaopotassium_K+PNaKNa ENa=RTFlnNaoNa

Component: pde

PDE2_cav=ibmx2f_pde2_cavvr_cav PDE2_cyt=ibmx2f_pde2_cytvr_cyt PDE2_eca=ibmx2f_pde2_ecavr_eca ddtimePDE3_P_cav=0.001kfPDEppka_cav_CPDE3_cav-PDE3_P_cav-kbPDEpPDE3_P_cav ddtimePDE3_P_cyt=0.001kfPDEppka_cyt_CPDE3_cyt-PDE3_P_cyt-kbPDEpPDE3_P_cyt PDE3_cav=ibmx3f_pde3_cavvr_cav PDE3_cyt=ibmx3f_pde3_cytvr_cyt PDE3_tot=pde_PDE3_tot_alphapde_PDE3_tot_betaPDE2_tot ddtimePDE4_P_cav=0.001kfPDEppka_cav_CPDE4_cav-PDE4_P_cav-kbPDEpPDE4_P_cav ddtimePDE4_P_cyt=0.001kfPDEppka_cyt_CPDE4_cyt-PDE4_P_cyt-kbPDEpPDE4_P_cyt ddtimePDE4_P_eca=0.001kfPDEppka_eca_CPDE4_eca-PDE4_P_eca-kbPDEpPDE4_P_eca PDE4_cav=ibmx4f_pde4_cavvr_cav PDE4_cyt=ibmx4f_pde4_cytvr_cyt PDE4_eca=ibmx4f_pde4_ecavr_eca PDE4_tot=f_pde_part-f_pde2_partPDE2_tot+f_pde_partPDE3_tot1.0+r_pde34_fracf_pde4_part-f_pde_part dcAMP_PDE2_cav=PDE2_cavkPDE21.0+KmPDE2cAMP_cav dcAMP_PDE2_cyt=PDE2_cytkPDE21.0+KmPDE2cAMP_cyt dcAMP_PDE2_eca=PDE2_ecakPDE21.0+KmPDE2cAMP_eca dcAMP_PDE3_cav=PDE3_cav+delta_k_pde34-1.0PDE3_P_cavkPDE31.0+KmPDE3cAMP_cav dcAMP_PDE3_cyt=PDE3_cyt+delta_k_pde34-1.0PDE3_P_cytkPDE31.0+KmPDE3cAMP_cyt dcAMP_PDE4_cav=PDE4_cav+delta_k_pde34-1.0PDE4_P_cavkPDE41.0+KmPDE4cAMP_cav dcAMP_PDE4_cyt=PDE4_cyt+delta_k_pde34-1.0PDE4_P_cytkPDE41.0+KmPDE4cAMP_cyt dcAMP_PDE4_eca=PDE4_eca+delta_k_pde34-1.0PDE4_P_ecakPDE41.0+KmPDE4cAMP_eca f_pde2_cyt=1.0-f_pde2_cav-f_pde2_eca f_pde2_part=f_pde2_cav+f_pde2_eca f_pde3_cav=r_pde34_fracf_pde4_partPDE4_totPDE3_tot f_pde3_cyt=1.0-f_pde3_cav f_pde4_cyt=1.0-f_pde4_part f_pde4_eca=f_pde4_part-f_pde4_cav ibmx2=1.0-ibmx_h2KmIbmxPde2+ibmx_h2PDE2_tot ibmx3=1.0-ibmx_h3KmIbmxPde3+ibmx_h3PDE3_tot ibmx4=1.0-ibmx_h4KmIbmxPde4+ibmx_h4PDE4_tot ibmx_h2=ibmx1.0h_ibmx_pde2 ibmx_h3=ibmx1.0h_ibmx_pde3 ibmx_h4=ibmx1.0h_ibmx_pde4 kbPDEp=KPDEpkfPDEp pde_PDE3_tot_alpha=r_pde3_cytf_pde4_part1.0+r_pde34_frac-r_pde34_fracf_pde2_part-f_pde_part+f_pde2_partf_pde_part-1.0+r_pde34_fracf_pde4_partf_pde_part-f_pde2_part pde_PDE3_tot_beta=f_pde4_part1.0+r_pde34_frac+f_pde_partr_pde3_cyt-r_pde34_frac-f_pde_part1.0+r_pde3_cyt r_pde3_cyt=ff_pde3_cyt1.0-ff_pde3_cyt

Component: phys

FFRT=FFRT FRT=1.0RTF RTF=RTF

Component: pka

K_pki=0.0150.0 PKA_cav=f_cavPKA_totvr_cav PKA_cyt=f_cytPKA_totvr_cyt PKA_eca=f_ecaPKA_totvr_eca PKI_cav=f_pki_cavPKI_totvr_cav PKI_cyt=f_pki_cytPKI_totvr_cyt PKI_eca=f_pki_ecaPKI_totvr_eca PKI_tot=0.2PKA_tot b_pki=f_pkiK_pki f_cyt=1.0-f_cav-f_eca f_pki_cav=f_cav f_pki_cyt=1.0-f_pki_cav-f_pki_eca f_pki_eca=f_eca

Component: pka_cav

ddtimeA2R=0.001f3A2RC-b3A2RC ddtimeA2RC=0.001f2ARCcAMP_cav-b2+f3A2RC+b3A2RC ddtimeARC=0.001f1RCfcAMP_cav-b1ARC-f2ARCcAMP_cav+b2A2RC ddtimeC=0.001f3A2RC-b3A2RC+b_pkiPKIC-f_pkiPKI_cav-PKICC ddtimePKIC=0.001f_pkiPKI_cav-PKICC-b_pkiPKIC RCf=PKA_cav-ARC-A2RC-A2R b1=f1K1 b2=f2K2 b3=f3K3 dcAMP=-f1RCfcAMP_cav+b1ARC-f2ARCcAMP_cav+b2A2RC

Component: pka_cyt

ddtimeA2R=0.001f3A2RC-b3A2RC ddtimeA2RC=0.001f2ARCcAMP_cyt-b2+f3A2RC+b3A2RC ddtimeARC=0.001f1RCfcAMP_cyt-b1ARC-f2ARCcAMP_cyt+b2A2RC ddtimeC=0.001f3A2RC-b3A2RC+b_pkiPKIC-f_pkiPKI_cyt-PKICC ddtimePKIC=0.001f_pkiPKI_cyt-PKICC-b_pkiPKIC RCf=PKA_cyt-ARC-A2RC-A2R b1=f1K1 b2=f2K2 b3=f3K3 dcAMP=-f1RCfcAMP_cyt+b1ARC-f2ARCcAMP_cyt+b2A2RC f1=pka_cav_f1 f2=pka_cav_f2 f3=pka_cav_f3

Component: pka_eca

ddtimeA2R=0.001f3A2RC-b3A2RC ddtimeA2RC=0.001f2ARCcAMP_eca-b2+f3A2RC+b3A2RC ddtimeARC=0.001f1RCfcAMP_eca-b1ARC-f2ARCcAMP_eca+b2A2RC ddtimeC=0.001f3A2RC-b3A2RC+b_pkiPKIC-f_pkiPKI_eca-PKICC K1=pka_cav_K1 K2=pka_cav_K2 K3=pka_cav_K3 ddtimePKIC=0.001f_pkiPKI_eca-PKICC-b_pkiPKIC RCf=PKA_eca-ARC-A2RC-A2R b1=f1K1 b2=f2K2 b3=f3K3 dcAMP=-f1RCfcAMP_eca+b1ARC-f2ARCcAMP_eca+b2A2RC f1=pka_cav_f1 f2=pka_cav_f2 f3=pka_cav_f3

Component: potassium

IK_tot=IK1+IKr+IKs+IKur+ITo-2.0INaK ddtimeK=potassium_K_r1IK_tot+i_stim+CTKCl potassium_K_r1=-AFv_cyt

Component: pp1

PP1f_cyt=0.5pp1_PP1f_cyt_sum2.0+4.0KPP1_cyt-pp1_PP1f_cyt_sum di=inhib1_tot-inhib1_p ddtimeinhib1_p=0.001kppka_cyt_CdiKp+di-kdpPP2Ainhib1_pKdp+inhib1_p inhib1_tot=f1.0-fK+fPP1_cyt pp1_PP1f_cyt_sum=K-PP1_cyt+inhib1_p

Component: sodium

INa_cyt=INa+INab+INaL+INaK3.0+INaCa3.0 INa_tot=INa_cyt+INaCaSR3.0 ddtimeNa=sodium_Na_r1INa_cyt+sodium_Na_r2Idiff_Na+CTNaCl ddtimeNa_sr=-sodium_Na_sr_r1INaCaSR+Idiff_Na sodium_Na_r1=-AFv_cyt sodium_Na_r2=v_srv_cyt sodium_Na_sr_r1=3.0AFv_sr

Component: stimulus

amplitude=-80.0 i_stim=1.0iftime-offset-periodtime-offsetperiod<duration0.0otherwiseamplitude
Source
Derived from workspace Heijman et al. 2011 at changeset c240497a46fb.
Collaboration
To begin collaborating on this work, please use your git client and issue this command:
License
The terms of use/license for this work is unspecified.