Model Mathematics

Component: Current_If

E_K=RTFlnKoKi E_Na=RTFlnNaoNa_i ddtX_f_act=x_f_inf_act-X_f_acttau_f_act ddtv=0 Na_frac=NatoK_ratioNatoK_ratio+1 i_fNa=Na_fracg_fX_f_actv-E_Na i_fK=1-Na_fracg_fX_f_actv-E_K i_f=i_fNa+i_fK

Component: parameter

V_tot_tenT=Vc_tenT+VSR_tenT Vc=V_totVc_tenTV_tot_tenT V_SR=V_totVSR_tenTV_tot_tenT

Component: parameter_If

Component: gating_If

xf_3=xf_5xf_1 xf_4=11xf_2+1xf_6 alpha_act=xf_1vxf_2 beta_act=xf_3vxf_4 x_f_inf_act=alpha_actalpha_act+beta_act tau_f_act=1alpha_act+beta_act+xf_const