Model Mathematics

Component: environment

Component: membrane

I_stim=stim_amplitudeiftimestim_starttimestim_endtime-stim_start-time-stim_startstim_periodstim_periodstim_duration0otherwise ddtimeV=-1CI_stim+i_Na+i_si+i_K+i_K1+i_Kp+i_b

Component: fast_sodium_current

E_Na=RTFlnNaoNai i_Na=g_Nam3hjV-E_Na

Component: fast_sodium_current_m_gate

alpha_m=0.32V+47.131--0.1V+47.13 beta_m=0.08-V11 ddtimem=alpha_m1-m-beta_mm

Component: fast_sodium_current_h_gate

alpha_h=0.13580+V-6.8ifV<-400otherwise beta_h=3.560.079V+3100000.35VifV<-4010.131+V+10.66-11.1otherwise ddtimeh=alpha_h1-h-beta_hh

Component: fast_sodium_current_j_gate

alpha_j=-1271400.2444V-0.00003474-0.04391VV+37.781+0.311V+79.23ifV<-400otherwise beta_j=0.1212-0.01052V1+-0.1378V+40.14ifV<-400.3-0.0000002535V1+-0.1V+32otherwise ddtimej=alpha_j1-j-beta_jj

Component: slow_inward_current

E_si=7.7-13.0287lnCai1 i_si=0.09dfV-E_si

Component: slow_inward_current_d_gate

alpha_d=0.095-0.01V-51+-0.072V-5 beta_d=0.07-0.017V+441+0.05V+44 ddtimed=alpha_d1-d-beta_dd

Component: slow_inward_current_f_gate

alpha_f=0.012-0.008V+281+0.15V+28 beta_f=0.0065-0.02V+301+-0.2V+30 ddtimef=alpha_f1-f-beta_ff

Component: time_dependent_potassium_current

g_K=0.282Ko5.4 E_K=RTFlnKo+PR_NaKNaoKi+PR_NaKNai i_K=g_KXXiV-E_K

Component: time_dependent_potassium_current_X_gate

alpha_X=0.00050.083V+501+0.057V+50 beta_X=0.0013-0.06V+201+-0.04V+20 ddtimeX=alpha_X1-X-beta_XX

Component: time_dependent_potassium_current_Xi_gate

Xi=2.8370.04V+77-1V+770.04V+35ifV>-1001otherwise

Component: time_independent_potassium_current

g_K1=0.6047Ko5.4 E_K1=RTFlnKoKi i_K1=g_K1K1_infinityV-E_K1

Component: time_independent_potassium_current_K1_gate

alpha_K1=1.021+0.2385V-E_K1-59.215 beta_K1=0.491240.08032V+5.476-E_K1+10.06175V-E_K1+594.311+-0.5143V-E_K1+4.753 K1_infinity=alpha_K1alpha_K1+beta_K1

Component: plateau_potassium_current

E_Kp=E_K1 Kp=11+7.488-V5.98 i_Kp=g_KpKpV-E_Kp

Component: background_current

i_b=g_bV-E_b

Component: ionic_concentrations

Component: intracellular_calcium_concentration

ddtimeCai=-0.00011i_si+0.070.0001-Cai