Model Mathematics

Component: environment

Component: membrane

i_Stim=20iftime10time10.50otherwise ddtimeV=--i_Stim+i_Na+i_K+i_LCm

Component: sodium_channel

E_Na=E_R+115 i_Na=g_Nam3hV-E_Na

Component: sodium_channel_m_gate

alpha_m=-0.1V+50-V+5010-1 beta_m=4-V+7518 ddtimem=alpha_m1-m-beta_mm

Component: sodium_channel_h_gate

alpha_h=0.07-V+7520 beta_h=1-V+4510+1 ddtimeh=alpha_h1-h-beta_hh

Component: potassium_channel

E_K=E_R-12 i_K=g_Kn4V-E_K

Component: potassium_channel_n_gate

alpha_n=-0.01V+65-V+6510-1 beta_n=0.125V+7580 ddtimen=alpha_n1-n-beta_nn

Component: leakage_current

E_L=E_R+10.613 i_L=g_LV-E_L