Model Mathematics

Component: environment

Component: membrane

i_Stim=-stim_amplitudeiftime-timestim_periodstim_periodstim_starttime-timestim_periodstim_periodstim_start+stim_duration0otherwise ddtimeV=-11i_K1+i_to+i_Kr+i_Ks+i_CaL+i_NaK+i_Na+i_b_Na+i_NaCa+i_b_Ca+i_p_K+i_p_Ca+i_Stim

Component: reversal_potentials

E_Na=RTFlnNa_oNa_i E_K=RTFlnK_oK_i E_Ks=RTFlnK_o+P_knaNa_oK_i+P_knaNa_i E_Ca=0.5RTFlnCa_oCa_i

Component: inward_rectifier_potassium_current

alpha_K1=0.11+0.06V-E_K-200 beta_K1=30.0002V-E_K+100+0.1V-E_K-101+-0.5V-E_K xK1_inf=alpha_K1alpha_K1+beta_K1 i_K1=g_K1xK1_infK_o5.4V-E_K

Component: rapid_time_dependent_potassium_current

i_Kr=g_KrK_o5.4Xr1Xr2V-E_K

Component: rapid_time_dependent_potassium_current_Xr1_gate

xr1_inf=11+-26-V7 alpha_xr1=4501+-45-V10 beta_xr1=61+V+3011.5 tau_xr1=1alpha_xr1beta_xr1 ddtimeXr1=xr1_inf-Xr1tau_xr1

Component: rapid_time_dependent_potassium_current_Xr2_gate

xr2_inf=11+V+8824 alpha_xr2=31+-60-V20 beta_xr2=1.121+V-6020 tau_xr2=1alpha_xr2beta_xr2 ddtimeXr2=xr2_inf-Xr2tau_xr2

Component: slow_time_dependent_potassium_current

i_Ks=g_KsXs2V-E_Ks

Component: slow_time_dependent_potassium_current_Xs_gate

xs_inf=11+-5-V14 alpha_xs=14001+5-V6 beta_xs=11+V-3515 tau_xs=1alpha_xsbeta_xs+80 ddtimeXs=xs_inf-Xstau_xs

Component: fast_sodium_current

i_Na=g_Nam3hjV-E_Na

Component: fast_sodium_current_m_gate

m_inf=11+-56.86-V9.032 alpha_m=11+-60-V5 beta_m=0.11+V+355+0.11+V-50200 tau_m=1alpha_mbeta_m ddtimem=m_inf-mtau_m

Component: fast_sodium_current_h_gate

h_inf=11+V+71.557.432 alpha_h=0.057-V+806.8ifV<-400otherwise beta_h=2.70.079V+3100000.3485VifV<-400.770.131+V+10.66-11.1otherwise tau_h=1alpha_h+beta_h ddtimeh=h_inf-htau_h

Component: fast_sodium_current_j_gate

j_inf=11+V+71.557.432 alpha_j=-254280.2444V-6.948 e -6-0.04391VV+37.7811+0.311V+79.23ifV<-400otherwise beta_j=0.02424-0.01052V1+-0.1378V+40.14ifV<-400.60.057V1+-0.1V+32otherwise tau_j=1alpha_j+beta_j ddtimej=j_inf-jtau_j

Component: sodium_background_current

i_b_Na=g_bnaV-E_Na

Component: L_type_Ca_current

i_CaL=g_CaLdff2fCass4V-15F2RT0.25Ca_ss2V-15FRT-Ca_o2V-15FRT-1

Component: L_type_Ca_current_d_gate

d_inf=11+-8-V7.5 alpha_d=1.41+-35-V13+0.25 beta_d=1.41+V+55 gamma_d=11+50-V20 tau_d=1alpha_dbeta_d+gamma_d ddtimed=d_inf-dtau_d

Component: L_type_Ca_current_f_gate

f_inf=11+V+207 tau_f=1102.5-V+272225+2001+13-V10+1801+V+3010+20 ddtimef=f_inf-ftau_f

Component: L_type_Ca_current_f2_gate

f2_inf=0.671+V+357+0.33 tau_f2=562-V+272240+311+25-V10+801+V+3010 ddtimef2=f2_inf-f2tau_f2

Component: L_type_Ca_current_fCass_gate

fCass_inf=0.61+Ca_ss0.052+0.4 tau_fCass=801+Ca_ss0.052+2 ddtimefCass=fCass_inf-fCasstau_fCass

Component: calcium_background_current

i_b_Ca=g_bcaV-E_Ca

Component: transient_outward_current

i_to=g_torsV-E_K

Component: transient_outward_current_s_gate

s_inf=11+V+285 tau_s=1000-V+6721000+8 ddtimes=s_inf-stau_s

Component: transient_outward_current_r_gate

r_inf=11+20-V6 tau_r=9.5-V+4021800+0.8 ddtimer=r_inf-rtau_r

Component: sodium_potassium_pump_current

i_NaK=P_NaKK_oK_o+K_mkNa_iNa_i+K_mNa1+0.1245-0.1VFRT+0.0353-VFRT

Component: sodium_calcium_exchanger_current

i_NaCa=K_NaCagammaVFRTNa_i3Ca_o-gamma-1VFRTNa_o3Ca_ialphaKm_Nai3+Na_o3Km_Ca+Ca_o1+K_satgamma-1VFRT

Component: calcium_pump_current

i_p_Ca=g_pCaCa_iCa_i+K_pCa

Component: potassium_pump_current

i_p_K=g_pKV-E_K1+25-V5.98

Component: calcium_dynamics

i_rel=V_relOCa_SR-Ca_ss i_up=Vmax_up1+K_up2Ca_i2 i_leak=V_leakCa_SR-Ca_i i_xfer=V_xferCa_ss-Ca_i O=k1Ca_ss2R_primek3+k1Ca_ss2 ddtimeR_prime=-k2Ca_ssR_prime+k41-R_prime k1=k1_primekcasr k2=k2_primekcasr kcasr=max_sr-max_sr-min_sr1+ECCa_SR2 Ca_i_bufc=11+Buf_cK_buf_cCa_i+K_buf_c2 Ca_sr_bufsr=11+Buf_srK_buf_srCa_SR+K_buf_sr2 Ca_ss_bufss=11+Buf_ssK_buf_ssCa_ss+K_buf_ss2 ddtimeCa_i=Ca_i_bufci_leak-i_upV_srV_c+i_xfer-1i_b_Ca+i_p_Ca-2i_NaCaCm21V_cF ddtimeCa_SR=Ca_sr_bufsri_up-i_rel+i_leak ddtimeCa_ss=Ca_ss_bufss-1i_CaLCm21V_ssF+i_relV_srV_ss-i_xferV_cV_ss

Component: sodium_dynamics

ddtimeNa_i=-1i_Na+i_b_Na+3i_NaK+3i_NaCa1V_cFCm

Component: potassium_dynamics

ddtimeK_i=-1i_K1+i_to+i_Kr+i_Ks+i_p_K+i_Stim-2i_NaK1V_cFCm