Model Mathematics

Component: Environment

Component: cell

i_Stim=-12iftime-timestim_Periodstim_Period100time-timestim_Periodstim_Period1030otherwise i_tot=i_K1+i_to+i_Kr+i_Ks+i_CaL+i_NaK+i_Na+i_b_Na+i_NaCa+i_b_Ca+i_p_K+i_p_Ca+i_Stim ddtimeV=-i_tot

Component: reversal_potentials

E_Na=RTFlnNa_oNa_i E_K=RTFlnK_oK_i E_Ks=RTFlnK_o+P_knaNa_oK_i+P_knaNa_i E_Ca=0.5RTFlnCa_oCa_i

Component: IK1

i_K1=g_K1_0T35-557K_o5.4xK1_infV-E_K

Component: iK1_rectification

KiMg=2.8-V-facE_K180 KbMg=0.45-V-facE_K20 Kd1SPM=0.7 e -3-V-facE_K+8Mg_Buf4.8 Kd2SPM=40 e -3-V-facE_K9.1 temp=1+Mg_BufKbMg rec1=temptempSPMKd1SPM+Mg_BufKiMg+temptemptemp rec2=11+SPMKd2SPM xK1_inf=phirec1+1-phirec2

Component: IKr

i_Kr=g_Kr_0T35-557K_o5.4Or4V-E_K

Component: iKr_Markov

alpha_xr1=1TT_Base24.335+T_BaseT0.0112V-25.914 beta_xr1=1TT_Base13.688+T_BaseT-0.0603V-15.707 alpha_xr2=1TT_Base22.746+T_BaseT0V-25.914 beta_xr2=1TT_Base13.193+T_BaseT0V-15.707 alpha_xr3=1TT_Base22.098+T_BaseT0.0365V-25.914 beta_xr3=1TT_Base7.313+T_BaseT-0.0399V-15.707 alpha_xr4=1TT_Base30.016+T_BaseT0.0223V-30.8885.4K_o0.4 beta_xr4=1TT_Base30.061+T_BaseT-0.0312V-33.243 ddtimeCr1=beta_xr1Cr2-alpha_xr1Cr1 ddtimeCr2=alpha_xr1Cr1+beta_xr2Cr3-alpha_xr2+beta_xr1Cr2 ddtimeCr3=alpha_xr2Cr2+beta_xr3Or4-alpha_xr3+beta_xr2Cr3 ddtimeOr4=alpha_xr3Cr3+beta_xr4Ir5-alpha_xr4+beta_xr3Or4-OtoB+BtoO ddtimeIr5=alpha_xr4Or4-beta_xr4Ir5

Component: iKr_Markov_Sotalol_block

OtoB=OSotalol_mMkBinding BtoO=BOr4kDiss ddtimeBCr1=beta_xr1BCr2-alpha_xr1BCr1 ddtimeBCr2=alpha_xr1BCr1+beta_xr2BCr3-alpha_xr2+beta_xr1BCr2 ddtimeBCr3=alpha_xr2BCr2+beta_xr3BOr4-alpha_xr3+beta_xr2BCr3 ddtimeBOr4=alpha_xr3BCr3+beta_xr4BIr5-alpha_xr4+beta_xr3BOr4+OtoB-BtoO ddtimeBIr5=alpha_xr4BOr4-beta_xr4BIr5

Component: IKs

i_Ks=g_KsXs2V-E_Ks

Component: iKs_Xs_gate

xs_inf=11+-5-V14 alpha_xs=14001+5-V6 beta_xs=11+V-3515 tau_xs=1alpha_xsbeta_xs+80 ddtimeXs=xs_inf-Xstau_xs

Component: Ito

i_to=g_torsV-E_K

Component: ito_s_gate

s_inf=11+V+205 tau_s=85-V+452320+51+V-205+3 ddtimes=s_inf-stau_s

Component: ito_r_gate

r_inf=11+20-V6 tau_r=9.5-V+4021800+0.8 ddtimer=r_inf-rtau_r

Component: INa

i_Na=g_Nam3hjV-E_Na

Component: iNa_m_gate

m_inf=11+-56.86-V9.032 alpha_m=11+-60-V5 beta_m=0.11+V+355+0.11+V-50200 tau_m=1alpha_mbeta_m ddtimem=m_inf-mtau_m

Component: iNa_h_gate

h_inf=11+V+71.55-shift_INa_inact7.432 alpha_h=0.057-V+80-shift_INa_inact6.8ifV<-40+shift_INa_inact0otherwise beta_h=2.70.079V-shift_INa_inact+3100000.3485V-shift_INa_inactifV<-40+shift_INa_inact0.770.131+V+10.66-shift_INa_inact-11.1otherwise tau_h=1alpha_h+beta_h ddtimeh=h_inf-htau_h

Component: iNa_j_gate

j_inf=11+V+71.55-shift_INa_inact7.432 alpha_j=-254280.2444V-shift_INa_inact-6.948 e -6-0.04391V-shift_INa_inactV+37.7811+0.311V+79.23-shift_INa_inactifV<-40+shift_INa_inact0otherwise beta_j=0.02424-0.01052V-shift_INa_inact1+-0.1378V+40.14-shift_INa_inactifV<-40+shift_INa_inact0.60.057V-shift_INa_inact1+-0.1V+32-shift_INa_inactotherwise tau_j=1alpha_j+beta_j ddtimej=j_inf-jtau_j

Component: INab

i_b_Na=g_bnaV-E_Na

Component: ICaL

i_CaL=g_CaLdff2fCassz2V-15F2RT0.25Ca_ss2V-15FRT-Ca_o2V-15FRT-1

Component: iCaL_d_gate

d_inf=11+d_inf_shift-V7.5 alpha_d=1.41+-35-V13+0.25 beta_d=1.41+V+55 gamma_d=11+50-V20 tau_d=1alpha_dbeta_d+gamma_d ddtimed=d_inf-dtau_d

Component: iCaL_f_gate

f_inf=11+V+207 tau_f=1102.5-V+272225+2001+13-V10+1801+V+3010+204 ddtimef=f_inf-ftau_f

Component: iCaL_f2_gate

f2_inf=0.751+V+357+0.25 tau_f2=562-V+272240+311+25-V10+801+V+30102 ddtimef2=f2_inf-f2tau_f2

Component: iCaL_fCass_gate

fCass_inf=0.41+Ca_ss0.052+0.6 tau_fCass=801+Ca_ss0.052+2 ddtimefCass=fCass_inf-fCasstau_fCass

Component: ICab

i_b_Ca=g_bcaV-E_Ca

Component: IpCa

i_p_Ca=g_pCaCa_iCa_i+K_pCa

Component: IpK

i_p_K=g_pKV-E_K1+25-V5.98

Component: INaK

i_NaK=P_NaKK_oK_o+K_mkNa_iNa_i+K_mNa1+0.1245-0.1VFRT+0.0353-VFRT

Component: INaCa

i_NaCa=K_NaCagammaVFRTNa_i3Ca_o-gamma-1VFRTNa_o3Ca_ialphaKm_Nai3+Na_o3Km_Ca+Ca_o1+K_satgamma-1VFRT

Component: Ca

ddtimeCa_i=Ca_i_bufci_leak-i_upV_srVol_c+i_xfer-i_b_Ca+i_p_Ca-2i_NaCaCm2Vol_cF ddtimeCa_SR=Ca_sr_bufsri_up-i_rel+i_leak ddtimeCa_ss=Ca_ss_bufss-i_CaLCm2V_ssF+i_relV_srV_ss-i_xferVol_cV_ss

Component: Ileak_Iup_Ixfer

i_up=Vmax_up1+K_up2Ca_i2 i_leak=Vol_leakCa_SR-Ca_i i_xfer=Vol_xferCa_ss-Ca_i

Component: Irel

kcasr=max_sr-max_sr-min_sr1+ECCa_SR2 k1=k1_primekcasr k2=k2_primekcasr O=k1Ca_ss2R_primek3+k1Ca_ss2 i_rel=Vol_relOCa_SR-Ca_ss ddtimeR_prime=-k2Ca_ssR_prime+k41-R_prime

Component: Ca_buffer

Ca_i_bufc=11+Buf_cK_buf_cCa_i+K_buf_c2 Ca_sr_bufsr=11+Buf_srK_buf_srCa_SR+K_buf_sr2 Ca_ss_bufss=11+Buf_ssK_buf_ssCa_ss+K_buf_ss2

Component: Na

ddtimeNa_i=-i_Na+i_b_Na+3i_NaK+3i_NaCaCmVol_cF

Component: K

ddtimeK_i=-i_K1+i_to+i_Kr+i_Ks+i_p_K+i_Stim-2i_NaKVol_cFCm

Component: transmembrane_currents

Component: intracellular_currents

Component: Ions_n_reversal_potentials